Times:8/1/2021

Liên kết

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Diễn đàn giáo dục Việt Nam

 

 

Thư viện giáo trình

 

Văn bản điều hành

Tin giáo dục

Thống kê truy cập

Đang online: 27
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tuần trước: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0

Tin tức chung »Tin tức chung »Tin giáo dục

Thông báo về cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nên CNTT năm 2016

 

UBND HUYỆN TÂN KỲ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /PGD&ĐT

V/v Triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”

 

Tân Kỳ, ngày 30 tháng 12  năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

 

Thực hiện Công văn 2432/SGD&ĐT-CNTT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016;

Để thông tin của cuộc thi đến được toàn thể giáo viên trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai cuộc thi và khuyến khích giáo viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Cụ thể như sau:

- Đăng thông báo và thể lệ cuộc thi lên website trường.

- Thông tin để cán bộ giáo viên được biết (đề nghị đăng thông tin và thể lệ cuộc thi lên website của đơn vị và thông báo tới toàn thể giáo viên). Cuộc thi được tổ chức từ tháng 12/2015 đến hết ngày 25/4/2016 (chi tiết về cuộc thi trong Thể lệ đính kèm, trên các website của Bộ hoặc tải về từ địa chỉ website: http://nhagiao.edu.vn/

- Các trường cần chủ động, linh hoạt trong việc phát động và triển khai để động viên được nhiều giáo viên tham gia cuộc thi như: tổ chức phát động cuộc thi; huy động các nguồn lực theo phương thức xã hội hóa để động viên hỗ trợ các giáo viên tham gia dự thi...

- Cử cán bộ phụ trách việc triển khai cuộc thi để Ban tổ chức liên hệ khi cần trong quá trình diễn ra cuộc thi.

- Báo cáo bằng văn bản tình hình triển khai cuộc thi và người phụ trách về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 1 năm 2016 qua  sondd.tk@nghean.edu.vn

Chi tiết liên hệ: Ông Đào Danh Sơn, Chuyên viên phòng GD&ĐT.

       Nơi nhận:                                            

     - Như trên;

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng;

     - Lưu: VT                                                   

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trịnh Hữu Thành

Tác giả bài viết:Trường THCS Tân xuân

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

giới thiệu trường

Trường THCS Tân xuân thành lập từ năm 1997, đến năm học 2013 - 2014 trường gồm 9 lớp có 260 học sinh. Tổ chức bộ máy của trường gồm 3 tổ (Tổ tự nhiên, tổ xã hội, tổ văn phòng)

Tin mới của phòng

Văn bản mới của phòng

Hệ thống quản lý nhà trường

 

1

 

Thăm dò ý kiến


Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Bình chọn
Xem kết quả